TERMENI ŞI CONDIŢII ŞI POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

 

TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE

 

Site-ul (-urile) (“Site-ul” sau “site-urile” noastre) FORMA SHE FITNESS SRL (“Societatea” sau “noi”) şi serviciile conexe sunt puse la dispoziÅ£ia Dumneavoastră potrivit următorilor termeni de utilizare şi serviciu şi oricăror alte reguli afişate pe Site-urile noastre, inclusiv, dar fără a se limita la Politica de ConfidenÅ£ialitate şi asupra Fişierelor Temporare (Cookies) (“Politica de ConfidenÅ£ialitate”), Termenii şi CondiÅ£iile de Înscriere, dacă sunt aplicabili, şi Politica şi Tarifele de Livrare, dacă este aplicabilă (în mod colectiv, “Termenii”). Vă rugăm să citiÅ£i Termenii cu atenÅ£ie înainte de a plasa o comandă pe www.formashefitness.ro. Vă recomandăm să păstraÅ£i o copie a Termenilor pentru a o consulta ulterior.

 

FORMA SHE FITNESS SRL este denumirea comercială a Societăţii, o societate înregistrată în România sub nr. de înregistrare J40/10859/2014 . Sediul nostru social este Strada Dumitru Florescu 17, Et. 3, Sector 1, Bucuresti 012114, România. Codul nostru de identificare fiscală este 33599470 .

În special, dorim să vă atragem atenÅ£ia asupra politicilor noastre cu privire la termenii de cumpărare din cadrul Termenilor, inclusiv Politica noastră de ConfidenÅ£ialitate. Dacă aveÅ£i sub vârsta de 16 ani, trebuie să îi aduceÅ£i la cunoştinţă părintelui sau tutorelui Dumneavoastră Politica de ConfidenÅ£ialitate a Societăţii înainte de a vă înregistra pentru a folosi acest Site sau oricare dintre serviciile acestui Site. Fără a lua în considerare cele de mai sus, ne rezervăm dreptul să acceptăm comenzi doar de la acele persoane care au vârsta peste 18 ani.

 

Este posibil să modificăm Termenii ocazional. Vă rugăm să citiţi Termenii şi să reveniţi asupra lor des. Dacă nu sunteţi de acord cu orice modificare a Termenilor, atunci trebuie să opriţi imediat utilizarea Site-ului. Orice modificări realizate după ce aţi plasat o comandă nu vor afecta acea comandă, dacă nu suntem obligaţi prin lege să efectuăm modificarea.

Pentru a folosi unele din serviciile sau caracteristicile puse la dispoziÅ£ia Dumneavoastră pe acest Site va trebui să vă înregistraÅ£i. Atunci când vă înregistraÅ£i vi se va solicita să furnizaÅ£i informaÅ£ii despre Dumneavoastră care sunt adevărate, exacte, actuale şi complete în toate privinÅ£ele. Dacă oricare dintre datele Dumneavoastră de înregistrare se modifică, vă rugăm să ne comunicaÅ£i aceasta imediat la următoarea adresă de e-mail support@formashefitness.ro. Este posibil să ne schimbăm condiÅ£iile de înregistrare ocazional.

 

Parola contului pe care o furnizaÅ£i ar trebui să fie unică şi Å£inută în siguranţă şi trebuie să-i comunicaÅ£i Societăţii imediat orice breşă de securitate sau orice utilizare neautorizată a contului Dumneavoastră. Vă rugăm să consultaÅ£i Politica de ConfidenÅ£ialitate a Societăţii pentru informaÅ£ii despre modul în care folosim datele Dumneavoastră.

 

 

ELIGIBILITATEA DE A CUMPĂRA ŞI POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

 

Pentru a putea efectua cumpărături de pe Site vi se va solicita să vă furnizaÅ£i detaliile personale. În special, trebuie să vă furnizaÅ£i numele real, numărul de telefon, adresa de e-mail şi alte informaÅ£ii solicitate în conformitate cu indicaÅ£iile. În plus, vi se va solicita să furnizaÅ£i detalii asupra plăţii despre care declaraÅ£i şi garantaÅ£i că sunt atât valabile, cât şi corecte şi să confirmaÅ£i că sunteÅ£i persoana menÅ£ionată în informaÅ£iile de facturare furnizate.

 

Site-ul este disponibil numai pentru persoane fizice şi pentru celalalte persoane care întrunesc termenii de eligibilitate ai Societăţii, cărora li s-a emis un card de credit/debit valabil de către o bancă considerată acceptabilă de Societate, ale căror aplicaÅ£ii sunt considerate acceptabile de Societate şi care au autorizat Societatea să proceseze o plată sau plăţi asupra cardului lor de debit/credit în valoarea preÅ£ului total de achiziÅ£ie pentru marfa pe care o cumpără. Produsele achiziÅ£ionate de cumpărător sunt pentru uz personal sau pentru a fi dăruite şi nu trebuie revândute, folosite în scopuri comerciale sau pentru alte beneficii comerciale. În plus, Societatea îşi rezervă dreptul de a restricÅ£iona livrarea unor cantităţi multiple dintr-un articol la un client sau la o adresă poştală.

 

Prin trimiterea unei oferte de a cumpăra marfa ne autorizaţi expres să efectuăm verificări ale creditului şi, acolo unde Societatea consideră necesar, să transmitem sau să obţinem informaţii (inclusiv orice informaţie actualizată) despre Dumneavoastră către sau de la terţi, inclusiv, dar fără a se limita la numărul cardului Dumneavoastră de debit/credit sau rapoarte de credit (inclusiv rapoarte de credit pentru soţul/soţia Dumneavoastră, dacă sunteţi rezident al unei jurisdicţii care reglementează comunitatea de bunuri), de a vă autentifica identitatea, de a vă valida cardul de credit/debit, de a obţine o autorizare iniţială a cardului de credit/debit şi de a autoriza tranzacţii individuale de cumpărare.

 

MAI MULT, SUNTEÅ¢I DE ACORD CĂ PUTEM SĂ VĂ UTILIZĂM INFORMAÅ¢IILE PERSONALE PE CARE NI LE-AÅ¢I FURNIZAT PENTRU A ÎNTREPRINDE VERIFICĂRI ANTIFRAUDĂ ADECVATE. INFORMAÅ¢IILE PERSONALE PE CARE NI LE FURNIZAÅ¢I POT FI DEZVĂLUITE UNUI BIROU DE CREDITE SAU UNEI AGENÅ¢II DE PREVENIRE A FRAUDEI, CARE POT Å¢INE O EVIDENŢĂ A ACELOR INFORMAÅ¢II.

 

Vă rugăm să consultaţi Politica noastră de Confidenţialitate pentru mai multe informaţii despre cum folosim datele Dumneavoastră.

 

COMENZILE

 

Toate comenzile sunt plasate sub rezerva acceptării şi disponibilităţii şi articolele din coşul tău de cumpărături nu sunt rezervate şi pot fi achiziţionate de alţi cumpărători.

 

Societatea oferă produse spre vânzare care se află pe stoc şi sunt disponibile spre a fi expediate de la centrul nostru de distribuÅ£ie sau de la prestatorul de servicii de furnizare. Totuşi, ocazional, este posibil să aşteptăm transporturi de la furnizorii noştri. PoÅ£i alege să îÅ£i înregistrezi adresa de e-mail pentru a fi notificat asupra sosirii mărfurilor alese care nu sunt pe stoc. Dacă Å£i-ai înregistrat adresa de e-mail pentru notificarea sosirii unui produs anume ce apare pe Site-ul nostru, vom încerca să te notificăm prin e-mail într-o perioadă de timp rezonabilă de la momentul la care produsul devine disponibil pe Site. Te rugăm să iei în considerare faptul că, ocazional, anumite produse cu privire la care există o cerere foarte ridicată se vor epuiza în această perioadă. Societatea va păstra o evidenţă a tranzacÅ£iilor tale pentru perioada minimă cerută de lege.

 

POLITICA DE PREÅ¢URI

 

PreÅ£urile afişate pe Site sunt în RON şi includ TVA în procentul aplicabil. Toate preÅ£urile şi ofertele rămân disponibile astfel cum sunt anunÅ£ate din când în când. PreÅ£ul unui produs afişat pe Site la momentul la care comanda este acceptată va fi respectat, cu excepția cazurilor de eroare evidentă.

PreÅ£urile produselor sunt stabilite la momentul la care produsul este plasat pe Site şi actualizat, dacă este aplicabil, trimestrial, folosind ratele de schimb valutar existente. Aceste preÅ£uri sunt supuse schimbărilor dacă rata de schimb valutar aplicabilă se modifică înaintea acceptării comenzii tale sau articolele sunt supuse reducerilor la orice moment pe parcursul perioadei de vânzări.

 

Dacă nu se menÅ£ionează expres pe Site ca fiind incluse în preÅ£ul de achiziție, costurile de transport nu sunt incluse în preÅ£ şi vor fi stabilite la momentul şi în conformitate cu formularul de comandă şi Politica şi Tarifele de Expediere, dacă este cazul.

 

Dacă sunteÅ£i un client al cărui card de credit/debit nu este denominat în RON, preÅ£ul final va fi calculat în conformitate cu în conformitate cu rata de schimb aplicabilă așa cum este determinata de către emitentul cardului Dumneavoastră, care procesează tranzacția.

 

ACCEPTAREA COMENZILOR

 

Odată ce aţi luat o decizie şi aţi plasat comanda, veţi primi un e-mail care confirmă detaliile ordinului Dumneavoastră. Acest e-mail NU reprezintă o acceptare a ordinului Dumneavoastră, ci este doar o confirmare că l-am primit.

 

Cu excepÅ£ia cazului în care vă anulaÅ£i comanda, acceptarea ordinului Dumneavoastră şi încheierea contractului dintre Dumneavoastră şi Societate va avea loc atunci când vă vom trimite un e-mail pentru a confirma că articolele au fost trimise (“Confirmarea Ordinului”). Contractul de vânzare-cumpărare este încheiat la data Confirmării Ordinului, în Bucureşti, România, şi limba contractului este limba română. Nici terÅ£ul procesator de plăţi şi nici curierul nostru nominalizat sau prestatorul de servicii de furnizare nu au autoritatea de a accepta un ordin în numele Societăţii.

 

Ne rezervăm dreptul de a nu vă accepta comanda în eventualitatea în care, de exemplu, nu putem obÅ£ine autorizaÅ£ie pentru plată, sunt aplicabile restricÅ£ii de transport cu privire la un articol anume, articolul comandat nu este pe stoc sau nu satisface standardele noastre de control al calităţii şi este retras sau în care nu satisfaceÅ£i criteriile de eligibilitate prevăzute de Termeni.

 

Putem, de asemenea, să refuzăm să procesăm şi, deci, să acceptăm o tranzacÅ£ie pentru orice motiv sau să refuzăm serviciile către oricine, în orice moment, la discreÅ£ia noastră. Nu vom fi răspunzători către Dumneavoastră sau orice terÅ£ datorită retragerii oricărei mărfi de pe Site, fie că acea marfă a fost sau nu vândută, eliminării, evaluării sau editării oricăror materiale sau conÅ£inut de pe Site, refuzării de a procesa o tranzacÅ£ie sau inversării sau suspendării oricărei tranzacÅ£ii după ce procesarea a început.

 

Toate eforturile sunt depuse pentru a ne asigura că detaliile de pe Site sunt precise; totuşi, este posibil ca ocazional să descoperim o eroare în stabilirea preÅ£urilor produselor. Dacă descoperim o eroare în stabilirea preÅ£ului unui produs din ordinul Dumneavoastră, vă vom aduce aceasta la cunoştinţă cât de repede posibil. Nu vom avea nicio obligaÅ£ie de a accepta sau onora niciun ordin pentru un produs care a fost promovat la un preÅ£ incorect şi ne rezervăm dreptul de a anula un astfel de ordin care a fost acceptat sau este în transit. Dacă comandaÅ£i un produs al cărui preÅ£ este stabilit în mod incorect din orice motiv, vă vom trimite un e-mail sau vă vom da un telefon pentru a vă informa că nu v-am acceptat ordinul şi/sau că partea relevantă din ordinul Dumneavoastră a fost anulată. Dacă aÅ£i plătit deja pentru bunuri, vă vom returna întreaga sumă de îndată ce putem. În cazul în care produsele sunt retrase în timpul tranzitului, vom procesa restituirea odată ce produsul ne este returnat.

 

PLATA

 

Acceptăm cardurile de credit şi orice alte metode care sunt promovate în mod clar pe Site din când în când. ConfirmaÅ£i faptul că cardul de credit/debit care este folosit vă aparÅ£ine sau că aÅ£i fost autorizaÅ£i în mod specific de proprietarul acestuia să îl folosiÅ£i. ToÅ£i deÅ£inătorii de card de credit/debit sunt supuşi controalelor de validare şi autorizaÅ£iei din partea emitentului cardului. Dacă emitentul cardului Dumneavoastră de plată refuză să autorizeze plata către Societate, nu suntem răspunzători pentru orice întârziere sau nelivrare.

 

Toate tranzacÅ£iile prin intermediul cardului de credit/debit de pe acest Site sunt procesate utilizând NETOPIA mobilPay , un portal de plată online securizat care criptează detaliile cardului Dumneavoastră într-un mediu-gazdă securizat.

 

Puteţi, de asemenea, să alegeţi să plătiţi prin intermediul PayPal daca este disponibil pe Site-ul.

 

Pentru a face experienţa Dumneavoastră de cumpărături sigură şi simplă, Societatea foloseşte tehnologia Magento.

 

În plus, avem grijă în modrezonabil, înmăsura în careesteîn puterea noastră săfacem acest lucru, să păstrămdetaliilecomenzii și plăţii Dumneavoastră în siguranţă, dar, dacă nu există neglijență gravădin parteanoastră,nu putem fitraşi la răspundere pentruorice pierdere pe care aÅ£i putea să o suferiÅ£idacăun terț obÅ£ineacces neautorizat laoricedate pe care leoferiÅ£ila accesareasaucomandade pe Site.

 

LIVRAREA

 

Avem nevoie de o semnătură pentru orice bunuri livrate; la momentul semnării răspunderea pentru bunurile pe care le-aÅ£i cumpărat trece la Dumneavoastră. Dacă aÅ£i menÅ£ionat un alt destinatar decât Dumneavoastră pentru motive de livrare (de exemplu drept cadou), atunci acceptaÅ£i că dovada semnării de către aceştia (sau la acea adresă) este dovadă a livrării şi îndeplinirii de către Societate şi a transferului de răspundere în acelaşi mod.

 

Vă rugăm să reținețicăne propunemsă expediemtoate comenzileîntr-un termenrezonabilde ladata comenzii. Timpurileestimatede livrarevor fi utilizatedoar caunghid șiîncep să curgă de ladata expedierii. Compania nueste responsabilă pentruorice întârziericauzate deorice terÅ£în timpul procesului delivrare.

 

ANULARE ŞI RETURNĂRI

 

Anularea Ordinului Dumneavoastră potrivit Reglementărilor din 2013 privind Contractele cu Consumatorii (Informare, Anulare şi Costuri Suplimentare)

 

Dacă sunteÅ£i rezidenÅ£i în UE, potrivit Reglementărilor din 2013 privind Contractele cu Consumatorii (Informare, Anulare şi Costuri Suplimentare) (“Reglementările ICACR”), aveÅ£i dreptul de a vă anula comanda, cu condiÅ£ia de a ne notifica în scris.

 

Dreptul de a Anula potrivit Reglementărilor ICACR

 

AveÅ£i dreptul de a vă anula comanda în termen de 14 zile fără a oferi niciun motiv. Perioada de anulare va expira în 14 zile de la data la care intraÅ£i în posesia (sau un terÅ£ altul decât un operator de transport şi care a fost indicat de Dumneavoastră intră în posesia) de fapt a ultimului dintre bunurile pe care le-aÅ£i comandat.

 

Pentru a vă exercita dreptul de anulare, trebuie să ne informaţi prin scrisoare la: Notificare asupra Rezilierii Contractului, Departamentul de Relaţii Clienţi, prin e-mail la: support@formashefitness.ro.

 

Pentru comenzi anulate potrivit Reglementărilor ICACR, vă vom emite o rambursare completă, inclusiv costul de transport plătit de Dumneavoastră. Este posibil să realizăm o deducere din suma rambursată pentru pierderea de valoare a oricăror bunuri livrate, în cazul în care pierderea este rezultatul manipulării inutile de către Dumneavoastră.

 

Vom efectua rambursarea fără întârzieri nejustificate şi nu mai târziu de: (i) 14 zile de la data la care primim înapoi de la Dumneavoastră oricare dintre bunurile livrate; sau (ii) (dacă este mai devreme) 14 zile de la data la care ne furnizaÅ£i dovezi că bunurile au fost returnate; sau (iii) dacă bunurile nu au fost livrate, 14 zile de la data la care suntem informaÅ£i asupra anulării Dumneavoastră.

 

Vom efectua rambursarea folosind aceleaşi metode de plată ca acelea folosite de Dumneavoastră în tranzacÅ£ia iniÅ£ială, cu excepÅ£ia cazului în care aÅ£i convenit expres altfel; în orice caz, nu veÅ£i suporta nicio taxă ca urmare a rambursării.

 

În cazul în care v-am trimis bunuri şi aÅ£i anulat comanda, putem reÅ£ine suma de rambursat până la momentul în care vom primi bunurile înapoi sau până aÅ£i furnizat sau aÅ£i trimis bunurile înapoi, oricare din acestea se întâmplă mai devreme. Dacă nu primim înapoi comanda anulată, putem aranja să o ridicăm de la Dumneavoastră, costurile revenindu-vă.

 

VeÅ£i returna comenzile anulate la: SC Frisbo Efullfilment SRL la Localitate Bod, strada Harmanului FN, Judetul Brasov, Romania, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care ne comunicaÅ£i rezilierea contractului. Termenul este respectat dacă trimiteți bunurile înainte ca perioada de 14 zile să expire.

 

Va trebui să suportaţi costurile returnării bunurilor.

 

SunteÅ£i răspunzător numai pentru orice valoare diminuată a bunurilor ce rezultă din manipulare, alta decât aceea necesară pentru a stabili natura, caracteristicile şi funcÅ£ionarea bunurilor.

 

Vă rugăm să rețineți că puteți utiliza dreptul de a anula comanda potrivit Regulamentelor ICACR doar dacă ne transmiteÅ£i o notificare scrisă formală în orice moment după ce comanda Dumneavoastră a fost plasată, până la maxim 14 zile calendaristice de la data la care vă primiți comanda, prin e-mail sau poştă, astfel cum este descris mai sus.

 

RETURNĂRI

 

Cu excepÅ£ia anulărilor folosindu-vă de drepturile Dumneavoastră potrivit Regulamentelor ICACR, toate vânzările sunt finale şi returnările sau schimburile nu vor fi acceptate.

 

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

Utilizarea de către Dumneavoastră a Site-ului și a conținutului său nu vă acordă niciun drept în legătură cu orice drept de autor, desene, mărci comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală și drepturi materiale privind Conținutul (așa cum este descris în secțiunea Conținut de mai jos), inclusiv asupra Software-ului Societăţii şi tot codul HTML şi alt cod conÅ£inut de acest Site.Tot acest astfel de ConÅ£inut, inclusiv mărci comerciale ale terÅ£ilor, desene şi drepturi de proprietate intelectuală conexe menÅ£ionate sau afişate pe acest Site sunt protejate de legile asupra proprietăţii intelectuale naÅ£ionale şi de alte legi sau prevederi ale tratatelor internaÅ£ionale. PuteÅ£i utiliza Conținutul doar astfel cum a fost în mod expres autorizat de către Societate și/sau licențiatorii săi terți. Orice reproducere sau redistribuire a ConÅ£inutului este interzisă și poate duce la sancțiuni civile și penale. Fără a limita cele de mai sus, copierea și utilizarea materialelor enumerate mai sus pe orice alt server sau locație, sau sprijinul acordat pentru publicare, reproducere sau distribuire sunt interzise în mod expres. Cu toate acestea, vi se permite să faceÅ£i o copie în scopul de a viziona Conținutul pentru uz personal.

 

CONÅ¢INUT

 

În plus faţă de drepturile de proprietate intelectuală menÅ£ionate mai sus, “ConÅ£inutul” este definit ca orice grafice, fotografii, inclusive toate drepturile asupra imaginilor, sunetelor, muzicii, video-urilor, documentelor audio sau în format text de pe acest Site. Societatea încearcă să se asigure că informaÅ£ia de pe Site este precisă şi completă. Societatea nu promite că ConÅ£inutul Societăţii este precis sau liber de orice erori. Societatea nu promite că aspectele funcÅ£ionale ale Site-ului sau ale ConÅ£inutului Societăţii vor fi lipsite de erori sau că acest Site, ConÅ£inut al Societăţii sau serverul care îl face disponibil sunt libere de virusuri sau alte componente dăunătoare. Recomandăm întotdeauna ca toÅ£i utilizatorii de Internet să se asigure că au instalat un software de verificare a virusurilor actualizat.

 

Opiniile exprimate pe Site-ul Societăţii sunt opinii personale ale autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Societăţii. Prin postare sunteÅ£i de acord să fiÅ£i responsabili în exclusivitate pentru conÅ£inutul tuturor informaÅ£iilor cu care contribuiÅ£i. De asemenea, acordaÅ£i Societăţii un drept de utilizare a oricărui conÅ£inut pe care îl furnizaÅ£i pentru scopuri proprii, inclusive republicarea în orice formă sau tip de media. Comentariile pot fi moderate şi poate dura până sunt afişate, însă Societatea nu se angajează să verifice tot conÅ£inutul şi nu va fi răspunzătoare pentru postările terÅ£ilor. Dacă aveÅ£i o plângere cu privire la orice postări trimiteÅ£i un e-mail support@formashefitness.ro. Societatea îşi rezervă dreptul, la discreÅ£ia sa, de a nu publica sau de a îndepărta orice comentariu, inclusiv, dar fără a se limita la acelea despre care consideră că pot fi ilegale, defăimătoare, rasiste sau calomnioase, că incită la ură sau violenţă, sunt în detrimental persoanelor, instituÅ£iilor, religiilor sau intimităţii persoanelor, care pot dăuna minorilor, sunt în detrimentul mărcilor comerciale,brevetelor sau conÅ£inutului supus drepturilor de autor, conÅ£in date personale şi folosesc în mod nepotrivit mediul pentru promovarea şi publicitatea afacerilor. Acest Site este disponibil publicului şi informaÅ£ia pe care o consideraÅ£i confidenÅ£ială nu ar trebui postată pe acest Site.

 

Opiniile personale ale furnizorilor, designerilor şi marcilor ale căror produse le vindem sau ale oricăror terÅ£i cu care suntem asociaÅ£i le aparÅ£in acestora şi nu reflecta în mod necesar punctele de vedere ale Societăţii şi nu acceptăm responsabilitatea pentru oricare asemenea opinii exprimate în orice tip de media.

 

PROTECŢIA DATELOR ŞI UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

 

Pentru a afla mai multe, vă rugăm să consultaţi Politica noastră de Confidenţialitate.

 

INTERDICÅ¢IA UTILIZĂRII ÎN SCOPURI COMERCIALE

 

Acest Site este doar pentru uzul Dumneavoastră personal necomercial. Nu aveţi permisiunea de a modifica, copia, distribui, transmite, afişa, efectua, reproduce, publica, licenţia, exploata comercial, crea opere derivate din, transfera, exploata date sau vinde orice Conţinut, software, produse sau servicii conţinute de acest Site.

Nu puteţi utiliza acest Site sau orice parte din Conţinutul acestuia pentru a promova orice scop comercial, inclusiv orice activitate de publicitate sau activitate de publicitate generatoare de venituri pe website-ul Dumneavoastră personal.

 

ACTIVITATEA DUMNEAVOASTRĂ

 

SunteÅ£i de acord că veÅ£i fi personal responsabil pentru utilizarea acestui Site şi pentru toate comunicările Dumneavoastră şi activitatea pe sau ca urmare a acestui Site. Dacă constatăm că sunteÅ£i sau aÅ£i fost implicat în activităţi interzise, nu aÅ£i fost respectuos faţă de alÅ£i utilizatori sau aÅ£i încălcat altfel Termenii, este posibil să vă refuzăm accesul la acest Site în mod temporar sau permanent.

 

SITE-URI ALE UNOR TERÅ¢I

 

Este posibil să includem hyperlink-uri pe acest Site către alte website-uri sau resurse operate de părÅ£i altele decât Societatea, inclusiv agenÅ£ii de publicitate/publicitari. Societatea nu a revizuit toate site-urile legate de Site-ul său şi nu este responsabilă pentru conÅ£inutul sau exactitatea oricăror pagini situate în afara Site-ului şi nici nu suntem responsabili pentru disponibilitatea unor asemenea website-uri sau resurse externe şi nu sprijinim şi nu suntem responsabili sau răspunzători, direct sau indirect, pentru practicile privind confidenÅ£ialitatea sau pentru conÅ£inutul unor asemenea website-uri, inclusiv (dar fără a se limita la) orice publicitate, produse sau alte materiale sau servicii de pe sau disponibile de pe asemenea website-uri sau resurse şi nici pentru orice daună, pierdere sau infracÅ£iune cauzată sau care se pretinde a fi fost cauzată de sau în legătură cu utilizarea sau bazarea pe orice astfel de conÅ£inut, bunuri sau servicii disponibile pe astfel de website-uri sau resurse externe.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 

DispuneÅ£i de anumite drepturi potrivit legii. Nimic din Termeni nu este destinat a afecta aceste drepturi. Pentru mai multe informaÅ£ii despre drepturile Dumneavoastră vă rugăm să contactaÅ£i autorităţile relevante din România.

 

LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII NOASTRE

 

Nimic din Termeni nu este destinat a vă limita drepturile care sunt obligatorii potrivit legilor, inclusiv drepturile Dumneavoastră legale ca şi consumator. Sub rezerva unor astfel de drepturi obligatorii potrivit legislaţiei aplicabile, răspunderea noastră este limitată după cum urmează:

 

Nu vom fi răspunzători faţă de Dumneavoastră datorită niciunei declaraÅ£ii (cu excepÅ£ia fraudei) sau oricărei garanÅ£ii, condiÅ£ii sau termen implicit, sau oricărei obligaÅ£ii potrivit dreptului comun sau potrivit termenilor expreşi ai acestui contract sau oricărui contract suplimentar, pentru pierderi de profit sau pentru orice pierdere indirectă, specială sau consecvenÅ£ială sau daună, costuri, cheltuieli sau alte cereri de compensare de orice fel (fie cauzate din neglijenÅ£a noastră sau din neglijenÅ£a angajaÅ£ilor noştri sau terÅ£i, agenÅ£i nominalizaÅ£i sau altfel) care ar deriva din sau în legătură cu furnizarea oricărui produs sau serviciu.

 

Fără a limita generalitatea celor prezentate mai înainte: dacă Societatea încalcă Termenii sau altfel, vom fi răspunzători doar pentru pierderile care sunt directe şi o consecinţă previzibilă în mod rezonabil a unei astfel de încălcări; nu vom fi răspunzători către Dumneavoastră sau nu vom fi consideraÅ£i ca încălcând prezenÅ£ii Termeni datoriă vreunei întârzieri în executare sau a vreunei neexecutări a oricăreia dintre respectivele obligaÅ£ii potrivit prezenÅ£ilor Termeni, dacă întârzierea sau neexecutarea s-a datorat oricărei cauze ce nu este sub controlul nostru rezonabil (inclusiv, dar fără a se limita la forţă majoră, legislaÅ£ie, război, incendiu, inundaÅ£ie, secetă, inadecvare sau caracter impropriu al oricăror instrucÅ£iuni, document electronic sau alte date sau materiale, pană de curent, blocaj, grevă sau altă măsură luată de angajaÅ£i în vederea sau ca urmare a unei dispute sau datorită oricărei inabilităţi de a obÅ£ine materialele necesare pentru executarea Termenilor) ; în cazul în care orice produs sau serviciu furnizat Dumneavoastră de către Societate se dovedeşte a avea un defect pentru orice motiv, inclusiv neglijenţă, răspunderea noastră (dacă există) va fi limitată la rectificarea defectului şi nu vom fi responsabili decât pentru daune de până la 100% din valoarea totală a bunurilor achiziÅ£ionate care au cauzat răspunderea; nu suntem răspunzători pentru daunele care nu sunt cauzate de încălcarea sau neglijenÅ£a noastră, pentru daune indirecte care sunt un efect collateral al daunei sau pierderii principale şi care nu sunt previzibile în mod rezonabil de către Dumneavoastră sau noi (de exemplu, pierderi de profit sau pierderea unei şanse); de asemenea, nu suntem responsabili pentru neexecutarea obligaÅ£iilor noastre potrivit Termenilor acolo unde o asemenea neexecutare se datorează unor evenimente care nu sunt sub controlul nostru rezonabil; şi cu privire la Revista FormaSheFitness (“Revista Societăţii”), răspunderea noastră totală cu privire la acordul dintre tine şi noi sau orice alt acord ulterior (datorată unui contract, fapte civile delictuale sau altfel) pentru pierderi sau daune nu va depăşi preÅ£ul abonamentului la Revista Societăţii cu privire la un incident sau la o serie de incidente.

 

Atunci când noi rectificăm sau obÅ£inem ca terÅ£ul nominalizat de noi să repare orice produs sau serviciu potrivit prezentei clauze, nu veÅ£i avea dreptul la nicio altă pretenÅ£ie cu privire la produsele sau serviciile furnizate şi nici nu veÅ£i avea dreptul de a considera livrarea acestora ca motiv de a rezilia prezentul contract dintre noi şi Dumneavoastră, de a refuza plata pentru produs sau serviciu sau de a anula alte livrări ulterioare.

 

Societatea exclude orice altă răspundere faţă de Dumneavoastră, în măsura permisă de lege.

 

DESPĂGUBIRI

 

La cererea noastră, sunteÅ£i de acord să ne despăgubiÅ£i pe deplin, să ne apăraÅ£i şi să ne exoneraÅ£i de răspundere imediat la cerere şi, de asemenea, angajaÅ£ii, administratorii, agenÅ£ii, afiliaÅ£ii, licenÅ£iatorii şi furnizorii Societăţii, pentru şi împotriva oricărei răspunderi, pretenÅ£ii, cheltuieli, daune şi pierderi, inclusiv onorarii juridice, care derivă din orice încălcare a Termenilor de Dumneavoastră, inclusiv folosirea de orice alte persoane care accesează acest Site folosindu-se de contul Dumneavoastră de Internet, cauzată de acÅ£iunea sau inacÅ£iunea Dumneavoastră.

 

RAPORTURILE NOASTRE

 

RecunoaşteÅ£i şi sunteÅ£i de acord că nu există niciun raport de parteneriat, întreprindere, muncă sau agenÅ£ie între Dumneavoastră şi Societate, ca urmare a Termenilor sau a utilizării acestui Site. SunteÅ£i de acord că nu aveÅ£i voie să şi nu vă veÅ£i prezenta ca reprezentant, agent sau angajat al Societăţii şi nu vom fi răspunzători pentru orice declaraÅ£ie, act sau omisiunea din partea Dumneavoastră.

 

INEXISTENŢA UNEI RENUNŢĂRI

 

Dacă încălcaÅ£i Termenii şi nu luăm nicio măsură împotriva Dumneavoastră, vom fi în continuare îndreptăţiÅ£i să ne folosim drepturile şi căile de atac în orice altă situaÅ£ie când încălcaÅ£i Termenii.

 

PLÂNGERI ŞI DREPT APLICABIL

 

Dacă aveÅ£i o plângere împotriva noastră, vă rugăm să trimiteÅ£i un e-mail support@formashefitness.ro, în care să oferiÅ£i detalii complete, inclusiv data achiziÅ£iei şi un număr de referinţă al comenzii, acolo unde este aplicabil, şi numele, adresa şi detaliile de contact complete. Termenii împreună cu toate politicile şi procedurile noastre vor fi guvernate şi interpretate în concordanţă cu dreptul roman şi instanÅ£ele relevante din Bucureşti, România vor avea competenţă exclusivă.

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE ŞI POLITICA ASUPRA FIŞIERELOR TEMPORARE

Respectăm drepturile de confidenţialitate ale vizitatorilor noştri online şi recunoaştem importanţa protejării informaţiilor colectate despre aceştia. Am adoptat o Politică de Confidenţialitate care ne ghidează cum să colectăm, păstrăm şi folosim informaţiile pe care ni le furnizaţi.

InformaÅ£iile următoare sunt furnizate de Societate pentru a le permite vizitatorilor noşstri online să fie informaÅ£i pe deplin asupra Politicilor noastre de ConfidenÅ£ialitate. Prin vizitarea Site-urilor noastre, acceptaÅ£i şi sunteÅ£i de acord cu practicile descrise în prezenta Politică de ConfidenÅ£ialtate şi în Termeni.

Dacă aveÅ£i sub 16 ani, este necesar să vă informaÅ£i un părinte sau tutore despre Politica de ConfidenÅ£ialitate şi Termenii Societăţii şi să le cereÅ£i consimţământul cu privire la Politica de ConfidenÅ£ialitate şi Termeni înainte de a vă înregistra şi plasa o comandă de la Societate.

Această Politică de ConfidenÅ£ialitate nu se aplică website-urilor menÅ£inute de alte societăţi sau organizaÅ£ii cu care avem legătură şi Societatea nu este răspunzătoare pentru orice informaÅ£ii cu caracter personal pe care le transmiteÅ£i terÅ£ilor prin intermediul Site-ului nostru. Vă rugăm să vă asiguraÅ£i că aÅ£i citit Politica de ConfidenÅ£ialitate a unor asemenea alte societăţi şi organizaÅ£ii înainte de a transfera detaliile Dumneavoastră.

CE INFORMAŢII CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM DE LA DUMNEAVOASTRĂ ŞI CUM?

Societatea strânge informaÅ£ii cu caracter personal în mai multe moduri în momentul în care plasaÅ£i o comandă, cumpăraÅ£i un voucher cadou pentru un prieten sau vă înregistraÅ£i pentru un serviciu oferit de Societate. Înregistrându-vă, sunteÅ£i de acord cu colectarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal. Dacă o comandă este plasată la noi, trebuie să deÅ£inem informaÅ£ii cu caracter personal, inclusive numele, adresa de e-mail, numerele de telefon, adresa de acasă, adresa (adresele) de livrare şi de facturare a cardului de credit/debit, astfel încât să putem procesa şi îndeplini comanda Dumneavoastră.

Detaliile cardului de credit nu vor fi niciodată împărtăşite cu terÅ£i şi vor fi folosite doar pentru a vă procesa comanda, folosind sistemele de plată ale partenerilor noştri. În plus, este posibil să intrăm în posesia unor informaÅ£ii ca urmare a autentificării sau a controalelor de identitate. Câteodată este posibil să vă cerem numărul de telefon. Este posibil ca acest număr să fie predate curierului nostrum pentru servicii de livrare şi îndeplinire. Aceste detalii ne permit să vă procesăm comanda şi să vă informăm cu privire la statutul ordinului Dumneavoastră.

Utilizatorii Site-ul vor avea doar numele şi adresa lor de e-mail procesate pentru a putea furniza serviciul şi pentru a răspunde oricăror plângeri sau altfel unde este cerut de lege în legătură cu orice demersuri sau dispute juridice.

În plus, stocăm conversaÅ£ii de chat pentru o perioadă rezonabilă de timp.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU FIŞIERELE TEMPORARE?

Site-ul nostru foloseşte fişiere temporare (fişiere foarte mici care sunt trimise de noi calculatorului Dumneavoastră sau altui dispozitiv de acces) pe care le putem accesa atunci când ne vizitaÅ£i Site-ul în viitor.

Există patru tipuri de fişiere temporare:

Fişiere temporare cu privire la funcţionalitatea website-ului

 

Aceste fişiere temporare vă permit să navigaţi pe Site şi să folosiţi caracteristicile noastre cum sunt coşurile de cumpărături şi listele cu produse dorite.

 

Fişiere temporare cu privire la analiza website-ului

 

Folosim aceste fişiere temporare pentru a măsura şi analiza modul în care clienÅ£ii folosesc Site-ul. Aceasta ne permite să îmbunătăţim constant Site-ul nostru şi experienÅ£a Dumneavoastră de cumpărături.

 

Fişiere temporare cu privire la preferinţele clienţilor

 

Atunci când navigaÅ£i sau faceÅ£i cumpărături online, Site-ul va Å£ine minte preferinÅ£ele pe care le aveÅ£i (ca, de exemplu, numele Dumneavoastră de utilitator, limba sau regiunea geografică). Aceasta face ca experienÅ£a de navigare să fie mai simplă, uşoară şi mai personală pentru Dumneavoastră.

 

Fişiere temporare pentru ţintire sau publicitate

 

Aceste fişiere temporare sunt folosite pentru a vă oferi reclame relevante pentru Dumneavoastră. În plus, acestea limitează numărul de ori de care vedeÅ£i o reclamă şi, de asemenea, ne ajută să măsurăm eficacitatea campaniilor noastre de publicitate.

 

Prin utilizarea Site-ului nostru sunteÅ£i de acord că putem plasa aceste tipuri de fişiere temporare pe dispozitivul Dumneavostră şi să le accesăm atunci când vizitaÅ£i Site-ul în viitor.

Dacă doriţi să eliminaţi orice fişiere temporare care se află deja pe calculatorul Dumneavoastră, vă rugăm să consultaţi spaţiul de ajutor şi support de pe motorul Dumneavoastră de căutare pentru instrucţiuni despre cum să localizaţi fişierul sau fişierul director care stochează fişierele temporare.

InformaÅ£iile despre ştergerea sau controlarea fişierelor temporare sunt disponibile pe www.AboutCookies.org. Vă rugăm să luaÅ£i în considerare faptul că prin ştergerea fişierelor noastre temporare sau dezactivarea fişierelor temporare viitoare este posibil să nu mai puteÅ£i avea acces la anumite zone sau caracteristici ale Site-ului nostru.

CUM POATE FI FOLOSITĂ ŞI TRANSMISĂ ACEASTĂ INFORMAŢIE

Societatea poate folosi informaÅ£iile Dumneavoastră cu caracter personal pentru a procesa ordinele, plăţile şi pentru a vă oferi o experienţă de cumpărături personalizată. Vom folosi, de asemenea, detaliile Dumneavoastră pentru a îndeplini şi livra ordinele Dumneavoastră şi pentru a vă gestiona contul. InformaÅ£iile personale pe care le furnizaÅ£i pot fi dezvăluite unui birou de credite sau unei agenÅ£ii de prevenire a fraudelor, care pot să Å£ină o evidenţă a acelor informaÅ£ii. InformaÅ£iile Dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, împărtăşite cu alte divizii comerciale din cadrul grupului de societăţi din care face parte Societatea. Acolo unde există o obligaÅ£ie juridică de a face aceasta, putem dezvălui informaÅ£iile Dumneavoastră oricărui organism de reglementare.

Putem, de asemenea, folosi informaÅ£iile Dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă trimite actualizări de marketing, însă numai potrivit preferinÅ£elor exprimate de Dumneavoastră (astfel cum sunt detaliate în secÅ£iunea următoare). Nu vă vindem detaliile Dumneavoastră unor companii de marketing terÅ£e.

Adunăm informaÅ£ii despre traficul pe Site, vânzări, liste de dorinÅ£e şi alte informaÅ£ii comerciale pe care le putem transfera terÅ£ilor, însă aceste informaÅ£ii pe care le putem transfera terÅ£ilor nu includ nicio informaÅ£ie care te-ar putea identifica în mod personal.

În cele din urmă, este posibil să vă folosim informaÅ£iile cu caracter personal pentru marketingul nostrum intern şi studii demografice, împreună cu informaÅ£ii nepersonale pentru a monitoriza modelele de clienÅ£i în scopul de a îmbunătăţi în mod consecvent designul Site-ului nostrum pentru a corespunde nevoilor vizitatorilor noştri într-un mod mai adecvat.

Ocazional, este posibil ca Societatea să angajeze parteneri de afaceri terÅ£i pentru a strânge informaÅ£ii cu caracter personal în numele Societăţii. Este posibil ca Societatea să împărtăşească informaÅ£iile Dumneavoastră cu parteneri de afaceri terÅ£i pentru a vă oferi reclame Å£intite. În astfel de cazuri, aceşti terÅ£i vor fi supuşi obligaÅ£iilor de confidenÅ£ialitate şi vor primi instrucÅ£iuni de la Societate pentru a respecta legislaÅ£ia privind protecÅ£ia datelor.

PREVEDEREA DE OPTARE PENTRU SAU RENUNÅ¢ARE LA MARKETING

Atunci când vă înregistraÅ£i, vi se va oferi opÅ£iunea de a renunÅ£a la abonarea la serviciul de actualizări regulate care vă va trimite:

(i) Alerte prin e-mail pentru noi produse, caracteristici, îmbunătăţiri, oferte speciale, oportunităţi de îmbunătăţire, concursuri, evenimente de interes şi promoÅ£ii unice de marketing.

(ii) Alerte prin poştă pentru produse noi, caracteristici, îmbunătăţiri, oferte speciale, oportunităţi de îmbunătăţire, concursuri, evenimente de interes şi promoÅ£ii unice de marketing.

Comunicările de marketing la care vă înscrieÅ£i vor fi trimise doar de Societate.

Vă vom oferi mereu ocazia de a vă dezabona de la orice serviciu sau actualizare la care v-aÅ£i abonat, dacă vă răzgândiÅ£i. Orice e-mail pe care vi-l trimitem va conÅ£ine un link automatizat uşor de dezabonare astfel încât să puteÅ£i renunÅ£a la acest lanÅ£ de e-mailuri. Nu trebuie decât să urmăriÅ£i indicaÅ£iile din e-mail. PuteÅ£i, în mod alternativ, să vă modificaÅ£i preferinÅ£ele de e-mail sau să renunÅ£aÅ£i la toate e-mailurile dacă vă înscrieÅ£i în Contul Meu. Pentru a vă retrage din serviciile sau actualizările prin poştă, vă rugăm să ne contactaÅ£i telefonic sau prin e-mail prin folosirea paginii de Contact.

CUM PUTEŢI ACCESA ŞI MODIFICA INFORMAŢIILE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Dacă pentru orice motive sunteÅ£i îngrijoraÅ£i că informaÅ£iile cu caracter personal deÅ£inute de Societate nu sunt corecte, vă rugăm să vizitaÅ£i Site-ul şi, după ce vă înregistraşi pe Site folosing meniul “Înregistrare” (Sign In) de pe pagina principal, informaÅ£iile Dumneavostră personale vor fi puse la dispoziÅ£ie pentru revizuire şi modificare în secÅ£iunea “Contul Meu”. PuteÅ£i modifica sau şterge detaliile cardurilor de credit/debit salvate de fiecare dată când faceÅ£i o cumpărătură. VeÅ£i putea, de asemenea, să ştergeÅ£i detaliile cardurilor de credit/debit salvate. Dacă preferaÅ£i, ne puteÅ£i contacta prin folosirea detaliilor din secÅ£iunea Contact şi vom modifica detaliile dumneavoastră personale.

PROTECÅ¢IA INFORMAÅ¢IILOR CU CARACTER PERSONAL

Vom avea grijă în mod rezonabil să menÅ£inem garanÅ£ii adecvate pentru a asigura siguranÅ£a, integritatea şi confidenÅ£ialitatea informaÅ£iilor pe care ni le-aÅ£i furnizat. Atunci când plasaÅ£i o comandă sau vă accesaÅ£i informaÅ£iile din cont, folosim o criptare care criptează informaÅ£iile Dumneavoastră înainte de a fi trimise către noi pentru a le proteja de folosirea neautorizată. În plus, vom lua orice paşi rezonabili pentru a ne asigura că partenerii de afaceri terÅ£i la care vom transfera orice informaÅ£ii vor furniza protecÅ£ie suficientă pentru acele informaÅ£ii personale.

UNDE ŞI CUM SĂ PUNEÅ¢I ÎNTREBĂRI SAU SĂ FACEÅ¢I PLÂNGERI

Dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii despre Politica noastră de Confidenţialitate, vă rugăm să vizitaţi secţiunea Contact a acestui Site şi să trimiteţi un e-mail departamentului relevant al Societăţii.